...
Strona główna Aktulności Wiadomości logistyczne Część dobrze prosperującego biznesu

Część dobrze prosperującego biznesu

Wprowadzenie

Jaka jest pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, gdy słyszymy słowo „logistyka”? Słowo „logistyka” jest znane z Imperium Rzymskiego, gdzie pracownicy zajmujący się dystrybucją żywności byli nazywani „logistykami” lub „logistykami”. Logistyka została rozwinięta poprzez rozwój spraw wojskowych.
Jednak obecnie logistyka jest przede wszystkim modelem zarządzania służącym do optymalizacji wszystkich procesów przepływu towarów, usług i zasobów. przepływu towarów, usług i zasobów, co przyczynia się do rozwoju biznesu B2B i B2C.
Logistyka przyczynia się do efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wybór właściwej strategii logistycznej strategii logistycznej, stworzenie efektywnego systemu logistycznego, racjonalne zorganizowanie procesu logistycznego w przedsiębiorstwie i rozwiązywanie problemów krzyżowych.
logistycznego w przedsiębiorstwie oraz rozwiązywanie problemów koordynacji i integracji międzyfunkcjonalnej i międzyorganizacyjnej.
i integracji międzyorganizacyjnej.

Główne zadania stojące przed logistyką są następujące:

 • wybór transportu;
 • wybór optymalnych tras;
 • etykietowanie i numerowanie towarów;
 • pakowanie i magazynowanie towarów;
 • organizacja optymalnego i dostępnego rozmieszczenia towarów w magazynach;
 • tworzenie zamówień ogólnych i łączonych.

W ostatnim czasie rozwój logistyki osiągnął punkt, w którym została ona podzielona na rodzaje. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki i warunki świadczenia usług, główne typy logistyki są następujące i warunki świadczenia usług, poniżej przedstawiono główne typy logistyki:

 • zaopatrzenie
 • dystrybucja
 • magazynowanie
 • transport
 • informacja
 • produkcja
 • cło
 • kompleks

Organizacja działań logistycznych dla każdego przedsiębiorstwa może być przeprowadzona zgodnie z jedną z czterech głównych strategii rozwoju usług logistycznych.
jedną z czterech głównych strategii rozwoju usług logistycznych.

 1. Przedsiębiorstwo lub firma samodzielnie tworzy dział logistyki, którego funkcjo
  którego zadaniem jest przeprowadzanie wszystkich procesów logistycznych od zakupu surowców do sprzedaży produktów.
  surowców do sprzedaży produktów.
 2. Outsourcing niektórych funkcji logistycznych do firm zewnętrznych, takich jak
  magazynowanie lub transport, które są trudne do wdrożenia we własnym zakresie.
 3. Outsourcing wszystkich funkcji logistycznych, w tym zarządzania dostawami surowców i wysyłką produktów.
  dostaw surowców i wysyłki produktów.
 4. Ścisła współpraca z dostawcą usług logistycznych, który nie tylko zapewnia dostawę, wysyłkę
  i koordynację, ale także promuje produkt w sieci detalicznej.

Nie ma znaczenia, w jakim obszarze rozwija się firma, jakiej jest wielkości ani gdzie jest zlokalizowana.
To połączenia i usługi logistyczne sprawiają, że jest ona kompletna i konkurencyjna.
Usługi logistyczne są świadczone przez wiele firm, prawie nie ma monopoli na tym rynku, a wysoka konkurencja oznacza, że każdy klient jest ważny.
a wysoka konkurencja oznacza, że każdy klient jest ważny. Aby zrozumieć, jak
wybrać odpowiednią firmę logistyczną, zaleca się skupienie się na kilku kryteriach:

 • Flota pojazdów. Możliwość uzyskania pełnych informacji na temat floty posiadanej przez firmę logistyczną
 • Możliwość uzyskania pełnych informacji na temat floty posiadanej przez firmę logistyczną; możliwość wyboru dogodnego dla klienta rodzaju transportu; zrozumienie, kto jest właścicielem floty.
 • dla klienta; zrozumienie, kto jest właścicielem; oraz możliwość zaspokojenia specjalnych potrzeb transportowych poprzez współpracę z dostępnymi flotami.
 • specjalnych potrzeb transportowych poprzez współpracę z dostępnymi flotami sprawia, że firma
 • w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.
 • Jasne gwarancje dotrzymania terminów transportu i bezpieczeństwa ładunku w transporcie.
 • bezpieczeństwa ładunku w transporcie. Równie ważne jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Firma powinna posiadać
 • jasnymi, dobrze opracowanymi schematami transportu, dobrze skoordynowanym zespołem i możliwościami
 • rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych opcji transportu ładunków.
 • Zapewnienie szerokiego zakresu usług i zintegrowanego podejścia. Firma logistyczna
 • bierze pełną odpowiedzialność za towary na wszystkich etapach współpracy: wybór transportu, trasa, przewóz, magazynowanie.
 • transportu, trasy, przewozu, magazynowania. Należy również zwrócić uwagę na gotowość do pracy z
 • niestandardowych zleceń, omawianie warunków umowy, która zawiera wszystkie
 • warunki, działania i odpowiedzialność stron w sytuacjach awaryjnych.
 • Stosunek jakości do ceny. Dostępność otwartych spraw, informacje zwrotne od poprzednich klientów,
 • i przejrzysta kalkulacja kosztów usług są kluczowymi czynnikami przy podejmowaniu decyzji.
 • podejmowaniu decyzji

Czym są usługi logistyczne?

 • Planowanie, wdrażanie i zarządzanie działaniami mającymi na celu jak najbardziej wydajne i efektywne magazynowanie i transport towarów.
 • magazynowania i transportu towarów
 • Usługi i rozwiązania w zakresie pakowania
 • Konteneryzacja
 • Dokumentacja i wsparcie dokumentacyjne
 • Ubezpieczenie
 • Przechowywanie
 • Przepisy dotyczące importu i eksportu
 • Roszczenia z tytułu szkód frachtowych
 • Zarządzanie dostawcami i partnerstwem
 • Ograniczanie ryzyka

Przewodnik po optymalizacji łańcucha dostaw

Dystrybucja jest kluczowym elementem każdej działalności biznesowej. Obejmuje efektywny przepływ towarów od producenta do konsumenta i odgrywa istotną rolę w zapewnieniu satysfakcji klienta i sukcesu biznesowego. Jednak dystrybucja może być złożona i wymagająca, z szeregiem czynników, które mogą wpływać na jej skuteczność.

Learn more
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.